ASKOV HØJSKOLE GRAFIK
Vælg Kunstner
Alfabetisk liste sorteret på efternavn

A - G     H - L
M - R     S - Å
Fritekstsøgning
udstillinger

artikler     

Askov Højskole grafik

 

 

 

 

 

 

 

Af Lise Buurgård, grafiker og kunsthistoriker, mag.art.

leder og Studiekredsen på Askov Højskole

 

Der var engang en ung mand, som rejste til Askov Højskole i vinteren 1881-82. Anders Madsen var ikke nogen almindelig lærling, som det hed. Han havde allerede en lærer-uddannelse fra Blågårds Seminarium og havde undervist som huslærer, men nu som 30-årig, havde han sparet sammen og havde lyst til at videreuddanne sig – derfor tog han til Askov.

 

Han blev hurtigt optaget af foredrag af forstan-der Ludvig Schrøder, Poul la Cour og Nutzhorn, som beskriver ham som dygtig, stille og med et åbent sind. Selv fortæller han, at han holdt sig mest for sig selv i den store flok af elever på omkring 300. ”Jeg var noget af en Eneboer”, skriver han.

 

Efter sit askovophold og inspireret af højskolebevægelsen uddannede han sig til mejerist og blev mejeribestyrer på Omø, hvor han satte adskillige aktiviteter i gang: en foredragsforening, æg-salgsforening og tillige var formand for menighedsrådet. Der var nok at se til for Anders Madsen, der faldt godt til på øen

 

At Anders Madsen er interessant i dag, har den særlige grund, at han ud over sine mange aktiviteter på Omø også blev en lidenskabelig samler af grafiske blade, og disse blade ønskede han at testamentere til Askov Højskole.

I 1912 skriver han en første forsigtig forespørgsel til skolens bibliotekar Poul Bjerge: ”Der er en Sag, som ligger mig meget paa Sinde og hvorom jeg gerne vilde høre Deres Mening. Jeg har en Samling Kunstblade og Raderinger, som jeg har tænkt at give Askov Højskole, hvis den kan være Skolen til Gavn og Glæde …. Det er mit Ønske, at de ogsaa skulde berede andre noget lignende” (17. feb. 1912)

Højskolen modtager med tak den generøse gave, og igennem årene sender Anders Madsen løbende pakker med grafiske tryk til skolen. 

 

 

Studiekredsens medlemmer har sat sig grundigt ind i Arne Madsens samling og kunstnerne bag værkerne.