ASKOV HØJSKOLE GRAFIK
Vælg Kunstner
Alfabetisk liste sorteret på efternavn

A - G     H - L
M - R     S - Å
Fritekstsøgning
udstillinger

artikler     

Askov Højskole grafik

 

 

Udstillingsnyt fra Grafiksamlingen

 

Det, at Askov Højskole ejer en stor grafiksamling, kan vel med rette tolkes som et indirekte udtryk for Askov – når det er bedst. Der er nemlig tale om en donation fra en tidligere elev, Anders Madsen, der efter sit højskoleophold i 1881-82 omfattede højskolen med så megen ”Deltagelse og gammel Kærlighed” (brev af 17.2.1912), at han valgte at give sin fornemme samling af grafiske blade videre til skolen. Der har den i 2018 befundet sig i 100 år – og kan stadig skabe ”Glæde og Oplivelse”, ikke blot når der er jubilæum, men også i andre sammenhænge. Samlingen varetages fortsat af Grafikstudiekredsen, og den interesse, der blev vist den i 2016, er fortsat i 2017.

 

Fra den 7. januar til den 8. februar 2017 blev jubilæumsudstillingens 40 værker vist i Janus Bygningen -Vestjyllands Kunstmuseum, Tistrup.

I sin åbningstale kom kunsthistorikeren Lise Buurgård ind på, hvorfor en sådan samling stadig kan være aktuel. Det hedder bl.a.: ” Og det er jo det specielle ved grafik, at værkerne står lige så levende i dag, som da de blev lavet. Hver lille streg kan ses … De grafiske detaljer inviterer til nærlæsning. Grafikken råber ikke ad os – dens væsen er introvert. Man kan se alle kunstnerens små håndbevægelser, hvert lille livstegn – streger, skraveringer, prikker og andre besynderligheder.”

Udstillingen var velbesøgt både til ferniseringen og senere.

 

Længere hen på året var der igen bud efter samlingen. Denne gang fra Askov Kirkes menighedsråd, som ønskede at udstille værkerne i kirken. Dette ønske blev realiseret i et samarbejde mellem Menighedsråd, sognepræst Merethe Jørgensen og Anette Bendixen og undertegnede fra Grafikstudiekredsen. Alle involverede var spændte på resultatet. At Joakim Skovgaards religiøse fremstillinger og motiver som æsel og hjort uden videre ville kunne passe ind i kirkens kontekst var klart, men hvordan med alle de verdslige varianter? Det lykkedes over forventning at finde frem til en ophængning, som kunne skabe et samspil mellem kirkerum og værker og vække både kirkegængeres og andre besøgendes interesse.

Udstillingen blev åbnet efter gudstjenesten den 17.9.2017 med en tale af Anette Bendixen. Hun fremhævede, at originalgrafik som følge af trykketeknikken er til at betale - til glæde for almindelige, kunstinteresserede mennesker, som f.eks. Anders Madsen.

Udstillingen sluttede den 21.11.2017.

 

Nu er værkerne igen vendt tilbage til højskolen, nogle til arkivet, andre til væggene i nogle af undervisningslokalerne i Hvide Hus. Her kan de måske være med til at vise, at Askov er i stand til at give plads til både at bevare fortidens værdier og samtidig føre dem videre ind i nutidens rammer. Det må være Askov - når det er bedst!

 

På vegne af Grafikstudiekredsen

Anni Bøgh Hattesen