ASKOV HØJSKOLE GRAFIK
Vælg Kunstner
Alfabetisk liste sorteret på efternavn

A - G     H - L
M - R     S - Å
Fritekstsøgning
udstillinger

artikler     

Askov Højskole grafik

Askov Højskole har en fin samling af grafiske blade, der viser dansk grafiks historie fra begyndelsen af 1800-tallet og frem.

Nogle af landets bedste kunstnere er repræsenterede: Anna Ancher, Carl Bloch, Lorentz Frølich, Peter Ilsted, Aksel Jørgensen, Johannes Larsen, Th. Lundbye, Louis Moe og P.S. Krøyer – for at nævne nogle af de mere betydelige af de i alt 96 kunstnere.

Tillige giver bladene mulighed for at studere de grafiske teknikker – ætsning, koldnål, træsnit, litografi med mere – en lækkerbisken at kaste sig over for grafiknørder. Ikke blot indbydes til fordybelse i kunstnerbiografier, men tillige i de grafiske teknikkers mangfoldige muligheder.

Samlingens hovedstol skyldes en taknemmelig højskoleelev (1881-82) Anders Madsen, som gennem sit liv som mejeribestyrer på Omø var lidenskabeligt optaget af at købe grafiske blade for sine sparepenge.

I 1912 skrev han en forsigtig forespørgsel til bibliotekar Poul Bjerge: ”Der er en Sag som ligger mig meget paa Sinde…. Jeg har en Samling Kunstblade og Raderinger, som jeg har tænkt at give Askov Højskole, hvis den kan være Skolen til Gavn og Glæde. Jeg har samlet paa disse Blade i over 30 Aar, og de har været mig til megen Glæde og Oplivelse. Det er mit Ønske, at de ogsaa skulle berede andre noget lignende ”.

 

 

 

 

I 1918 testamenterede han sin samling til højskolen, som med tak modtog den generøse gave.

Helt i Anders Madsens ånd fødes ideen til at starte en studiekreds for at udbrede kendskabet til samlingen.

Første møde blev holdt på biblioteket 17. april 2013 med syv kvinder, der hurtigt udvides til 11. Forud var gået drøftelser og ideudvekslinger (efterår 2012, forår 2013) mellem Teresa Nielsen, Karen Holst og undertegnede for at få de praktiske og økonomiske aspekter på rette spor.

Et samarbejde blev hurtigt etableret mellem Vejen Kunstmuseum og Askov Højskole, og højskolen gav velvilligt økonomiske midler til oprettelse af en fælles grafisk database.

Museet stod for det store praktiske arbejde med at skrive excel-ark af Karen Holsts værkregistrering fra 1996 samt scanne værkerne, så grundmaterialet kunne være på plads til studiekredsens videre arbejde.

Alle var spændte på første møde – i indkaldelsen skrev vi: ”Vi forestiller os en kreds, hvor deltagerne kommer med oplæg om en kunstner fra samlingen – samt får respons fra holdet på de fremlagte grafiske blade. Alle er på denne måde aktive og fælles om at byde ind med, hvad man umiddelbart ser i værkerne – til fælles inspiration. Efter mødet skriver oplægsholderen sin billedfortælling til den grafiske database, som herved løbende udvides med kunstnerbiografier.”

Og dagsordenen blev fulgt:

1.     Præsentation af samlingens historie ved Karen

2.     Introduktion af de grafiske teknikker ved Lise

3.     Introduktion til billedlæsning og litteratursøgning ved Teresa

Vi kan nu snart fejre seks års fødselsdag med de grafiske blade i centrum af bordet. 19 kunstnerbiografier er skrevet på databasen, 36 møder med dagsorden og referat er holdt – og når kaffen er drukket, kommer luppene frem for at nærlæse de levende streger under ivrige kommentarer.

Vi arrangerer ekskursioner til grafikere og grafiske samlinger. Vi påtager os at ajourføre værkregistranten og notere, hvor værkerne befinder sig – i billedarkivet, i de syrefri kasser eller på højskolens mange vægge i elevværelser, kontorer og klasseværelser.

Og for at bringe grafikken videre ud, har vi taget initiativ til flere udstillinger: I 2015 jubilæumsudstillingen på Askov Højskole, hvor alle bidrog til kataloget samt på Eriksminde Efterskole. I 2017 på Janus – Vestjyllands Kunstmuseum og i Askov Kirke – og ved efterårsmødet i 2018 udstilles igen på Askov Højskole – nu med et udvalg af nye værket fra samlingen.

I studiekredsen forstår vi godt Anders Madsen: ”Folk kan ikke forstaa, at jeg køber saa mange Kunstblade. De synes Pengene kunne bruges paa en bedre Maade. Ja, jeg kunne jo sætte dem i Sparekassen, men hvad Glæde har jeg af at sidde og kigge i en Sparekassebog. Derimod naar jeg er træt og medtaget, saa tager jeg mine Raderinger frem, og naar jeg har siddet og set paa dem en Tid, saa er jeg bleven frisk og glad”.