ASKOV HØJSKOLE GRAFIK
Vælg Kunstner
Alfabetisk liste sorteret på efternavn

A - G     H - L
M - R     S - Å
Fritekstsøgning
udstillinger

artikler     

Askov Højskole grafik

Ferniseringstale til Efterårsmødets grafikudstilling 2019


Af Anni Bøgh Hattesen

Billetten til PARADIS blev indløst på Askov Højskole” og ”Askov Højskole rystede mig på plads som menneske” - det er to overskrifter fra Askov Højskoles og Efterskoles årsskrifter i 2016 og 2017. Der vil kunne findes mange tilsvarende udsagn, som siger noget om den afgørende betydning et højskoleophold – ikke bare på Askov – kan have for et menneske. Det gælder ikke blot for nutiden, men også for fortiden.Et måske nok indirekte, men meget konkret udtryk for det har Askov Højskole i sin store grafiksamling. Der er nemlig tale om en arv fra en tidligere elev, mejeribestyrer Anders Madsen fra Omø, der efter sit ophold her i 1882-83 omfattede højskolen med så megen ”Deltagelse og gammel Kærlighed” (brev af 12. Februar 1912), at han ønskede at give sin tilværelses klenodie, sin fornemme grafiksamling, videre til skolen.

Ved Anders Madsens død i 1918 havde skolen ca. 596 blade, som er blevet suppleret gennem årene. I 2012/13 tog kunsthistorikerne Lise Buurgård og Karen Holst initiativ til at hente samlingen frem fra bibliotekets gemmer (den var for øvrigt blevet registreret af Karen Holst i 1996), og siden da varetages den af en con amore-gruppe af grafik-interesserede kvinder (når det går højt, også med et glimt i øjet kaldet grafik-fruerne!), som passer den, arbejder med den og søger at videreformidle den.Den første større offentlige præsentation af samlingen var – meget passende - en jubilæumsudstilling til efterårsmødet i 2015 med titlen ”fra Anna Ancher til Axel Salto” (med værker af 14 udvalgte kunstnere og et katalog). Siden da har den været vist i forskellige sammenhænge, og i 2018 blev der igen arrangeret en efterårsmøde-udstilling. Og da gruppen fornemmede, at det var en god ide, er der sket det samme i år, måske som optakt til en tradition.

Den aktuelle udstilling forsøger at vise samlingens spændvidde, mht. tid, teknik, motiv, komposition, farvesætning. I indgangen korresponderer en næsten kubistisk Constantin Hansen fra 1876 med en moderne Dan Steerup-Hansen – blikfanget i kontorgangen er Marie Henriques’ iøjnefaldende skuespillermaske fra 1928 (også brugt på et Kim Larsen-cover), som spiller op til Anton Hansens hvide klovn længere fremme. To klassiske, sarte kvinde-portrætter i douce indrammer så at sige koloristiske eksempler på forskellige kunstneres opfattelse af omgivelser, planter, dyr, også med humoristiske islæt, som i Louis Moes Bakkusbarn og skildpadde. En Jugendstil-præget kvindeprofil omgivet af forfinede blomsterfremstillinger runder udstillingen af.Endelig er der et lille PS til årets udstilling i Gule Hus, hvor jeg har fået lov til at vise 6 træsnit af min afdøde mand, Holger Hattesen, Flensborg, maler og kunsthandler. - Tak. - Baggrunden for det er, at han var en af de omkring 350 elever, der i vinteren 1958-59 fik del i et højskoleopholds frirum og muligheder. Forinden havde han haft sin debut som meget ung maler, og denne spæde begyndelse blev videreudviklet på Askov, hvor det, der især optog ham, var Knud Hansens univers, ”møllersvendenes” særlige fællesskab hos Ellen og Tage Skou-Hansen i Møllehuset og det kreative miljø på Møllen omkring keramikeren Erik Nyholm. Træsnittene er blevet til i Askov 1958-59. Det ene har endda titlen ”Askov” og var med i årets Askov-bog. Motiverne kunne næsten være en replik til – også afdøde - Knud Work Kristensens let ironiske tekst fra samme Askov-bog: ”Der var vind om skolen. Unge hjerters sværmende ild bredte sig spærrende mellem træerne ved vejen og sved i agtværdige borgeres øjne og bevirkede, at bladene faldt ned over os.” I hvert fald giver motivkredsen et glimt af, hvad der rørte sig, og bliver dermed en slags bindeled mellem dengang og nu og kan derfor være med til at markere, at Askovs vinterhold 1958-59 i år har 60-års jubilæum – og sikkert ligesom nutidens unge vil tænke tilbage på den flig af paradis, som jeg tror mange også har oplevet dengang.

På vegne af grafikstudiekredsen vil jeg hermed gerne byde velkommen til efterårsmødets grafikudstilling. Vi håber, den med Anders Madsens ord fra 1912 ”må være til Gavn og Glæde.”


Grafikstudiekredsens arbejde kan udforskes videre på

http://huse-vejenkommune.dk/grafik/Askov_hojskole_grafik.php

Bragt i Skolekredsens Nyhedsbrev nov.-dec. 2019