Frostfrit Hus til Opbevaring af ca. 800 hkg Kartofler

Huset er, som vist, gravet ca. 40 cm ned i Grunden, og den opgravede Fyld lægges op om Muren som Frostbeskyttelse. Muren opføres af 36 cm Hulmur, og der udføres Tilbygning i begge Gavle med dobbelte Porte. Alt Tømmer kan være runde Graner. Taget af Straa med 2 Rækker Tagsten forneden, og der oplægges Tagrende til Afledning af Tagvand. Spærene forskalles, og Mellemrummet udfyldes med Isolationsmateriale, Halm, Hakkelse eller lignende. Over Hanebaand lægges Rafter og Ler.
Resten af Rummet til Tagrygningen udfyldes med Halm. Udføres Huset som ovenfor angivet, er det fuldstændig frostfrit. Som Ventilation i Kartoffeldyngerne tænkes opført paa Stolper i Hovedbind dobbelte Rafteskillevægge med Kanalforbindelse langs Huset som vist. Gennem Taget føres en Luftskorsten med Hætte.Til højre ses Hus til Opbevaring af Urter og Frugt