Sturehus med frostfri Vand- og Varmeinstallationer
i Plan og Snit

Den Ulempe, der følger med frosne Vandrør, er almindelig i strenge Vintre og skyldes ret ofte, at Vandrør lægges i uopvarmede Rum op ad udvendige Mure. Ligeledes bliver Installationer som Haandvaske og W. C.-Cisterner i mange Tilfælde ophængt paa Ydermure. Installationer udført paa denne Maade vil medføre, at Frosten, selv i smaa Grader, gør sig ret hurtigt gældende med frosne Rør, og hvad dermed følger. Vandindlæg bør, som vist paa hosstaaende Grundplan og Snit, føres ind i Huset i frostfri Dybde i Kælderen og lodret op ad Skillevægge til de forskellige Brugssteder: Vaske- og Badekar, Haandvaske og W. C., der allesammen installeres ved Indervægge. Hele Anlæget, installeret som vist paa Tegningen, vil vise sig at være frostsikkert, selv i meget kolde Vintre, hvis Huset ellers bliver almindeligt opvarmet. Varmeanlæget udføres dels med Kamin og dels med Centralkomfur. Der opsættes i Spisestue og med Forbindelse til Dagligstue og Kontor saa stor en Kamin, at den kan give tilstrækkelig Varme til begge Stuer og Kontor. De øvrige Rum, der mere bruges til daglig, f. Eks. Soveværelse, daglig Spisestue, Børneværelse og Badeværelse, eventuelt Kontoret, opvarmes med Radiatorer fra et Centralkomfur, opstillet i Køkkenet, og dette opvarmer ligeledes Varmtvandsbeholderen til Forsyning med varmt Vand til Had og de forskellige Køkken- og Haandvaske. De nuværende til Raadighed staaende Brændselsforsyninger vil være mest økonomisk anvendt i det hér skitserede Varmeanlæg, og det vil tillige være mest arbejdsbesparende for Husmoderen, da Komfuret altid benyttes til Madlavning og samtidig afgiver Varme til alle de i Brug værende daglige Rum.


 

Skiftegangsnit i Stuehus med frostfri Vand- og Varmeinstallationer.Nopsa Væg Type II