Gaardanlæg med bred Staldlænge til ca. 20 ha

Situationsskitse
Denne Plan er udformet som bred Længe, 13,50 in Stald og Lade i een Længe med Plads til samme Antal Dyr som i foranstaaende Anlæg.
Vaskerum og Medhjælperværelser er her placeret i Stuehuset.
Medhjælperværelser finder Plads paa Stuehusets Loft.
I Laden er der Gennemkørsel paa tværs for Aflæsning af Roer under Tag.
I Langloen anbringes Tærskeværket, og Halmen føres direkte paa Kostaldloftet.
Over Kværnrum indrettes Plads til Kornmagasin.
I Ladegulv er nedbygget en 3 m Silo og tillige Plads til Vogne og Maskiner.
Til Vest for Staldbygningen findes Møddingsted, Kartoffelsilo og Hønsehus med Vinduer mod Syd.
I Stuehuset, der vender Side mod Syd, er der Kontor, Dagligstue, Soveværelse og Børneværelse mod samme Side.
Fra Entréen er Adgang til Pige- og Gæsteværelser, Spisestue, Køkken, Spisekammer og Vaskerum.
Mod Nord overfor Spisekammer er der Nedgang til Kælder.
Fra Vaskerum er der Adgang til Rum med Brusebad og Trappe til Medhjælperværelser i Tagetagen, alt med Isolation og Ventilation som vist i Detailtegninger.
Mur- og Tagmaterialer som foranstaaende.
Dette Anlæg kan ogsaa placeres med Staldside mod Syd og Stuehus mod Øst.Grundplan

Klik her for at se detaljer
 Snit og Facade


Tilbage