Gaardanlæg med bred Staldlænge til ca. 20 ha
 

Situationsskitse
Denne Plan er udformet som bred Længe, 13,50 in Stald og Lade i een Længe med Plads til samme Antal Dyr som i foranstaaende Anlæg. Vaskerum og Medhjælperværelser er her placeret i Stuehuset. Medhjælperværelser finder Plads paa Stuehusets Loft. I Laden er der Gennemkørsel paa tværs for Aflæsning af Roer under Tag. I Langloen anbringes Tærskeværket, og Halmen føres direkte paa Kostaldloftet. Over Kværnrum indrettes Plads til Kornmagasin. I Ladegulv er nedbygget en 3 m Silo og tillige Plads til Vogne og Maskiner. Til Vest for Staldbygningen findes Møddingsted, Kartoffelsilo og Hønsehus med Vinduer mod Syd. I Stuehuset, der vender Side mod Syd, er der Kontor, Dagligstue, Soveværelse og Børneværelse mod samme Side. Fra Entréen er Adgang til Pige- og Gæsteværelser, Spisestue, Køkken, Spisekammer og Vaskerum. Mod Nord overfor Spisekammer er der Nedgang til Kælder. Fra Vaskerum er der Adgang til Rum med Brusebad og Trappe til Medhjælperværelser i Tagetagen, alt med Isolation og Ventilation som vist i Detailtegninger. Mur- og Tagmaterialer som foranstaaende. Dette Anlæg kan ogsaa placeres med Staldside mod Syd og Stuehus mod Øst.

 
  Grundplan Klik her for at se detaljerSnit og Facade