Husmandsbrug I til 10 - 12 ha

Situationsskitse
Anlæget udføres i to fritliggende Længer, Stuehus, Stald og Ladelænge, forbundet med Hegnsmur og aaben Vaskeplads med Plads til Kølebassin og Spandevask og Rist til Afløb.
Hvis Forholdene kræver det, kan Bygningerne godt drejes saaledes, at Stuehuset kommer til at ligge med Stuer og Staldgavl mod Syd og Side af Stald mod Vest. Ved denne Placering er det nødvendigt at sætte Vinduer i Østgavlen af Stuehuset for at faa bedre Lys i Børneværelset. I Stuehuset er mod Gaardsplads følgende Rum: Hovedindgang med Entré, Køkken med Spisekrog, Badeværelse og W. C. og Børneværelse. I den anden Side findes: Soveværelse, Dagligstue og Vaskerum med Opgang til Loft og Nedgang til Kælder. I Staldlængens Sydgavl findes Plads til 3 Stier til Fedesvin, l Sosti og Rum til Smaagrise samt Plads til Foder.
Kvægstalden er med Fodergang i Midten og med Plads til 6 Køer ved den ene Side og ved den anden Side til 2 Køer, 4 Kvier og 2 Kalvebokse. løvrigt er der Plads til 2 Heste med Udgang til Gaardsplads. I den anden Side er der Roerum, Foderrum og halvhøj Silo.
Der er Gennemkørselsport og Tærskelade mellem Stald og Lade og Plads til den indavlede Sæd i Korngulve og Loft over Stald, hvor der er tænkt Plads til Kornmagasin. Syd for Staldlængen er der Møddingplads og Ajlebeholder.
Hønsehuset er indrettet med Plads til mellem 75 og 100 Høns med tilhørende Foderrum. I samme Bygning er der Rum til Maskiner og Redskaber og Plads til Brændsel. Bygningerne tænkes opført med røde Facadesten og Tegltag. Alle Lejer ved Svin og Kvæg samt alle indvendige Vægge og støbte Lofter udføres af isolerende Materialer som anvist ved de forskellige Detailtegninger andetsteds i Bogen.

 

 
Grundplan


Klik her for at se detaljer


Snit og Facade