Landarbejderbolig
 
Situationsskitse

Landarbejderboligen er en vigtig Sag for Arbejderfamilien. Der ydes Statsstøtte til Opførelse af nye Landarbejderboliger. Som ved alt andet Byggeri skal alle gode Hensyn tages i Betragtning, blandt andet Husets Orientering efter den givne Byggeplads, der er lige saa vigtig en Opgave som selve Husets Indretning. De viste to Orienteringsplaner med Stuevinduer mod Syd eller Øst kan efter Ønske benyttes begge; men Planen med Stuer mod Syd bør antagelig foretrækkes, selv om Køkkenet, der formentlig ogsaa delvis til daglig benyttes til Ophold, i hvert Tilfælde som Spisekøkken, derved kommer mod Nord. Planen indeholder 2 Stuer, Spisekøkken og Entré med Opgang til Soveværelse og Børneværelse i Tagetagen.
Soveværelset er formentlig større end økonomisk berettiget for et saa lille Hus. Sættes Sengene langs med Væggene, kan Pladsen reduceres betydeligt, saa der aabnes Mulighed for at indrette to Børneværelser, hvilket maa anses for værdifuldt. I Baghuset findes der Plads til Vaskerum, Kloset (hvor Vandforholdene tillader det, W. C.) og til Svin eller Høns, eventuelt begge Dele. Paa Loftet over Baghuset kan der blive Plads til Tørv, der gennem en Lem i Loftet styrter ned i det underliggende Brændselsrum.
I Kælderen er der Husholdningsrum og Plads til Kartofler og ligeledes et Frugtrum, der ventileres med Gennemtræk i en Kanal under Spisestuegulv til Rist i Gavlen.
Huset tænkes opført med røde Facadesten og Tegltag, med Flisegesims, tjæret Sokkel og enkel Dørdekoration, som, i Modsætning til den røde Mur, udføres med gule Sten og fuges med lyse Fuger. Husets enkle Form og Konstruktion med gennemgaaende Bjælker og Spærfag og enkle Detailler m. m. gør det alt i alt til et økonomisk overkommeligt Projekt.

 

 
Grundplan og snit Klik her for at se detaljer

Facade
<