Mellemstort Gaardanlæg til 35 - 40 haSituationsskitse

Som foranstaaende er Gaardanlæget af fast og enkel Form med rolig Vindues-inddeling og med samme Materialer i alle Vægge og Tage. Væggene tænkes opført af røde eller gule Sten og fuget, Taget lægges af Falstagsten.
Det faste T-formede Anlæg har Langside af Stald mod Syd, saaledes at alle Dyr vil nyde godt af Vintersolen. Alle Udrykninger med Dyr foregaar til Syd, og Gaardspladsen er fri for Færdsel, undtagen til Transport med Mælk. Haveanlæget udføres mod Øst, og Læbælte mod Nord og Vest vil give Lunhed omkring Gaardanlæget. I Stalden er der Plads til 26 Køer, 15 Ungkreaturer og 12 Kalve.
Roerum er anbragt saaledes, at Aflæsning af Roerne kan foregaa under Tag i Gennemkørselsporten. Foderrummet er ved Enden af Roerum i Laden.
I Hestestalden er der Plads til 5 Heste og en Følboks samt Roerum med Vaad-vasker, Seletøjsrum og Vandbeholder. I Opgangen til Medhjælperværelser i Tagetagen findes der Rum til Brusebad, W. C. samt Haandvask.
Medhjælperværelser tænkes anbragt i Østgavlen i Loftsetagen over Hestestalden og maaske l eller 2 Værelser i Stuehusets Loftsetage. I Svinehuset er der Plads til 2 Grisesøer med Grise, 3 á 4 Goldsøer og 42 Fedesvin, samt Foder- og Kværnrum med Opgang til Kornmagasin, som tænkes lagt paa Svinehusets Loft med Hejseværk over Gennemkørselsport. Laden er med Langlo og 6 Korngulve, en 3 m Silo er nedbygget i Korngulvet, og ved Siden af Kølerum er en Silo bygget op i Loftshøjde, begge fyldes fra Langloen. Hus for Maskiner, Vogne og Værktøj samt Kartoffelsilo er lagt mod Syd.
Møddingsted med Ajlebeholder under er ogsaa mod Syd ud mod Markvejen, der tænkes ført mod Øst og Vest. Hønsehuset, der kan rumme ca. 100 Høns, har Vinduer mod Syd, og der er let Adgang fra Stuehuset.
Alle Lejer i Ko- og Svinestald udføres isoleret, og ligeledes udføres alle indvendige Vægge og Lofter med isolerende Materialer som vist ved de forskellige Detail-tegninger. Stuehuset har Soveværelse, Dagligstue, Spisestue og Folkestue mod Syd, Børneværelset har Vindue mod Øst, og mod Nord er der Badeværelse, Kontor, Entré, Køkken, Spisekammer, og Nedgangen til Kælder udefra er i Vestgavlen. I Vestgavlen er Entré med Opvask og Indgang til Køkken og Folkestue samt Opgang til Folkeværelser og Kældernedgang. I Hovedentréen er der Opgang til Kvist og Gavlværelser mod Øst.

 
 
Grundplan Klik her for at se detaljer