Rum for Mælkens Afkøling

Indretning af Kølerum til Forbedring af Mulighederne for Mælkens Behandling paa Produktionsstedet.
Den nymalkede Mælks hurtige Afkøling til 10—12° C. lader sig bedst gennemføre ved Mælkens Hensætning i Vandbad i en fyldt 40 Liters Transportspand, der kan nedsænkes i Vand i Højde med Mælken i Spanden, hvor Vandmængden er ca. 3 Gange saa stor som den Mælkemængde, der ønskes afkølet, eller ved hyppig Skiftning af mindre Vandmængder. Med Hensyn til Skab med Skiftetøj er det nødvendigt, at det er saa godt ventileret, at Tøjet kan hænge der uden at blive fugtigt, ja, helst skulde Tøj, der er den mindste Smule fugtigt, kunne hænge i Skabet, til det er fuldstændigt tørt.
Skabsdøre bør forneden være hævet f. Eks. 15 cm over Kølerummets Gulvflade. Gulvet fortsætter uden Dørtærskel ind i Skabet og gives et Fald, der gør Rensning let. Forneden i Skabet kan paa to galvaniserede Rør ophænges Malkeskamler saa højt, at der kan skrubbes under dem.
Paa Skabsdøren bør anbringes en Rullestang for Ophængning af et endeløst Haandklæde.

Til venstre Vægkonstruktion til Roehus o.l. Til højre Facade med frostfri Mur og Indkastningerslem til Roerum