Damgaard 1843

Damgaard er et af Holden Hansens tidligste byggerier. Det nye fuldmurede stuehus, som ses på billedet, erstattede et tidligere bindingsværkshus. Huset er opført i mursten med halvvalmet stråtag og murede arkitekturdetaljer som pilastre og gesims. Foran stuehuset var en gårdsplads, og overfor en trelænget avlsbygning, som Holden Hansen sandsynligvis også stod for.

Bygningen blev opmålt i 1912 på det målerkursus, Ivar Bentsen og P.V.Jensen-Klint afholdt for et hold unge arkitektstuderende. Tegningerne blev udgivet i tidsskriftet/publikationsrækken Maaleren i 1917.

Facaden mod nord har et centralt placeret indgangsparti med en trekantet fronton over, og omgivet af klassicistiske pilastre. Holden Hansen har sikkert været inspireret af Rådhuset i Kolding, som var blevet opført nogle år tidligere. Man kan se at han endnu ikke er fortrolig med anvendelsen af de antikke elementer. Udformningen er ikke korrekt i traditionel forstand. Pilastrene (flade søjler udført i relief) mangler postamenter samt baser, og de har ingen forbindelse med gesimsen eller frontonen, som det ellers skulle se ud som ud de støttede.

På sydfacaden er der kun en asymmetrisk placeret indgang, men ellers er hele anlægget fint proportioneret, symmetrisk og regulært, hvilket skulle bliver typisk for Holden Hansens byggerier.


Kristine Hoff

Tilbage til Holden Hansens bygninger generelt

 

Damgaard. Nordfacade. Ældre foto. Museet på Koldinghus. Koldingvej 40, Andst.

Damgaard. Målt af M.J. Katborg, A.P.Nielsen og Marinus Jensen. Maaleren Efterår 1917.10. Målestok 1:250