P. V. Jensen-Klint (1853-1930)
BIOGRAFI

1853
- Peder Vilhelm Jensen fødtes 21. juni i barndomshjemmet Mineslyst ved Holsteinborg Gods, Sydvestsjælland.

Far: Mejeriforpagter Christen Jensen, opvokset i Hyllested, Sydsjælland
Mor: Johanne Andersdatter, opvokset i Hillerslev ved Ringe 

1865
- Flyttede alene til København, 12 år gammel, for at gå på Schneekloths Latin- og Realskole på Værnedamsvej
- Boede hos godsforvalterens enke 

1869
- Afgang fra Schneekloths Latin- og Realskole
- Fik værelse på Nørregade, dør om dør med sin gamle huslærer, Emil Chr. Hansen
- Angrebet af tyfus
 

1870
- Optaget på Polyteknisk Læreanstalt

1877
- Afgang fra Polyteknisk Læreanstalt med ”første Charakter”
- Elev på Askov Højskole
- Ansat over sommeren som ingeniør ved Hedeselskabets Engvandingsanlæg, Viborg
 

1878
- Elev på Askov Højskole
- Ansat som timelærer i matematik på Orlogsværftets Skole for Skibsbygning på Holmen, indtil ca. 1891
- Ansat som timelærer i tegning og matematik ved Teknisk Skole, indtil ca. 1913
- Optaget på Kunstakademiet, malerskolen
 

1881
- Giftede sig med Mathilde Caroline Pedersdatter
- Flyttede ind på Svanemosegårdsvej 17, Frederiksberg 

1883
- Debuterede på Charlottenborgs Forårsudstilling. Udstillede endvidere 1884-88, 1890 og 1895
 

1884
- Studierejse til Berlin, Dresden, Prag, Nürnberg 

1885
- Forlod Kunstakademiet uden afgang 

1885-88
- Sammen med Mathilde fik han børnene Tage, Helle og Kaare 

1889
- Ansat i nogle måneder som tilsynsførende på digebyggeriet ved Harboøre i Vestjylland
- Ansat fem år som ingeniør hos Stadsingeniøren, København 

1891
- Ansat som lærer i tegning ved Landbohøjskolen, indtil 1916
- Rejste med Jacob Marstrand til Triest, Verona, Venedig, Firenze, Milano, Genova, Lugano, Luzern
 

1893
- Tog navneforandring fra Peder Vilhelm Jensen til Peder Vilhelm Jensen-Klint 

1896
- Tegnede sit første hus, guldsmed Holms hus

1897
- Deltog for første gang på Den Frie Udstilling. Udstillede endvidere 1898, 1900-07, 1910, 1913-14, 1916, 1919-20, 1922, 1924-25 og 1927 

1898
- Flyttede med familien til Pile Allé 17 A., 3. sal 

1899
- Tysklandsrejse til Eutin og Lübeck 

1901
- Medstifter af ”Selskabet for dekorativ Kunst”. Formand for samme til omkring 1910
 

1902
- En gruppe studerende forlod Kunstakademiets Arkitektskole og dannede Den fri Skole med Jensen-Klint som lærer
- Sverigesrejse til Trollhättan
- Lærer ved Skolen for Boghaandværk nogle få år frem
 

1904
- Udstillede for første gang på Kunstnernes Efterårsudstilling, Charlottenborg og igen i 1909 

1905
- Sverigesrejse til Gotland 

1906
- Rejse gennem Østersølandene, Nordtyskland, Normandiet, Nordengland og Skotland 

1907
- Separatudstilling på Kunstindustrimuseet. Introducerede begrebet skønvirke 

1908
- Tysklandsrejse til Wismar, Hildesheim og Harz 

1909
- Medstifter af ”Den Fri Architektforening”
- Tysklandsrejse til Flensburg og Brocken
 

1910
- Rejse til London, Cambridge og Oxford, med Louis Hygom og Povl Baumann
- Udstillede på Kunstindustrimuseet sammen med ”Den Fri Architektforening”
 

1911
- Stiftede foreningen ”Maaleren” sammen med Ivar Bentsen 

1913
- Blive landskendt for sit projekt til Grundtvigs Mindekirke 

1915
- Medstifter af Landsforeningen Bedre Byggeskik. Medlem af bestyrelsen indtil 1928
- Norgesrejse til Jotunheimen
 

1918
- Udstillede sammen med ”Den Fri Architektforening” i Liljevalchs Konsthall, Stockholm 

1921
- Lagde grundstenen til Grundtvigs Kirke, 8. september 

1924
- Modtog C.F. Hansen-Medaljen

1925
- Retrospektiv udstilling på Charlottenborg 

1927
- Grundtvigs Klokketaarn indviedes. Opnåede international anerkendelse 

1928
- Modtog Københavns forskønnelsesforenings medalje
- Modtog Fortjenstmedaillen i Guld
 

1929
- Faldt i mosen i Dyrehaven, 22. december, og blev reddet af student Mogens Hey 

1930
- Døde på Rigshospitalet, 1. december. Bisat i Grundtvigs Kirke, 6. december 1930

Blandt billedhugger Niels Hansen Jacobsens gamle negativer findes denne optagelse af Grundtvigskirken. Den kan læses som tegn på, at billedhuggeren forligede sig med tanken om, at hans præmierede skulpturelle monument blev sat til side til fordel for P. V. Jensen-Klints byggeri.
Læs mere om Niels Hansen Jacobsens Grundtvigs-monument på denne hjemmeside i afsnittet under Niels Hansen Jacobsen, hvor der er en gennemgang af hans skulpturer.