L. P. Aakjærs villaer

Af Anker Ravn Knudsen, arkitekt, Rødding

 

3 huse på Frøsvej
Efter opførelsen af sit første hus på Sdr. allé skiftede Aakjær hurtigt over til hjemstavnsstilen, hvor ikke mindst de vestsønderjyske/vestslesvigske stiltræk hentet fra barokperiodens byggeri satte sit tydelige præg. 

I de viste huse fra 1912 og 1913 er der et klart fælles præg, ikke mindst i materiale-valg, men ligeledes findes her en lang række træk og detaljer der kendetegner L. P. Aakjærs bygninger på egnen.  

Frøsvej 10 er opført i 1912 og præges af en god proportionering og godt håndværk uden at være detaljeret særligt i murværket.

Frøsvej 12 er ligeledes fra 1912. Her findes en række murværksdetaljer som f.eks. strømskifter i gavle og kvist. Vinduerne er her mere romantiserede med småsprossede overtryksruder.  


Møgelmosevej 3 har hovedfacaden mod Frøsvej, men hovedindgang mod Møgelmosevej.
Dette er arkitektens egent hus der er færdiggjort i 1913. Her trives en lang række bygningsdetaljer med en række tydelige henvisninger til ældre vestslesvigske forbilleder.
Anvendelsen af granitslutsten i vinduesstik og murværksdetaljer med blændings- og søjlemotiver samt flere hovedtyper af vinduer konkurrerer om opmærksomheden og leder tanken hen på om huset nærmest er en slags hensigtserklæring eller et stilmæssigt bygevarekatalog.
Det rummelige og smukke hus er blevet fint bevaret gennem årene såvel inde- som udvendigt.

Nybygning til Hr P. Feddersen i Rødding Frøsvej 2
Sydligt på Frøsvej opførtes dette hus i 1925 i en lidt tung murstensarkitektur med hængende karnap mod gaden.

Møgelmosevej 5
Dette meget velproportionerede hus med fine detaljer bliver opført 1926. Slægtskabet med de senere stuehuse med facadekvist er tydeligt.
Der er nu kommet betydeligt mere indflydelse fra ”Bedre byggeskik” bevægelsen.

Forslag til et stuehus for frk. L. Michaelsen i Rødding Søndergyden 3
I dette smukke hus fra 1929 er der igen hentet flere træk fra ældre bygningstyper. Facadekvisten er her trukket tilbage så det virker som om at sidepartierne er udført som udskud.

Forslag til en direktørbolig for Rødding Andels slagteri Gl. Hygumvej 5
Ligesom mejeribestyreren, skulle direktøren for andelsslagteriet naturligvis bo godt og standsmæssigt.

 


 

  Tilbage