L. P. Aakjærs gårde

Af Anker Ravn Knudsen, arkitekt, Rødding

 

Søndervang i Brøstrup. Gl. Brøstrupvej 7, Brøstrup 6630 Rødding 
Tegnearbejdet på stuehuset blev påbegyndt før udbruddet af 1. verdenskrig, men først færdiggjort efter krigen og bygninger blev opført i 1920.
De godkendte tegninger er dateret april 1919- altså mens området stadig var under tysk herredømme. Gårdens ejer var meget dansksindet og måske er det derfor at der senere er skåret tysk skrift ud af originaltegningen.

Det arkitekttoniske udtryk i dette stuehus er sønderjysk hjemstavnsstil med en smule jugendpræg. Dette stuehus er formodentligt det første fra Aakjærs hånd.
I 1930 tegnede Aakjær først hestestald og umiddelbart efter de øvrige rummelige avlsbygninger til gården. Stuehuset har fået et lidt ændret udtryk med tiden, hvorimod avlsbygningerne er relativt velbevarede. 

 

Hr. Gaardejer Hansens Stuehus i Hygom, Ribevej 98,sdr. Hygum, 6630 Rødding 
Dette velproportionerede stuehus fra 1927 er et glimrende eksempel på den stuehustype der i løbet af 20erne og 30erne blev Aakjærs foretrukne. Byggestilen er nu blevet mere påvirket af ”Bedre byggeskik” 


Hr. Gaardejer G. Møllers Stuehus i Rojbøl
Et eksempel på et lidt mindre stuehus fra 1928. Man kan godt få det indtryk at kvisten først og fremmest er medtaget for at hæve huset over indtrykket af et almindeligt ”Bedre byggeskik” husmandssted.  


 

Hr. Gaardejer Eriksen. Avlsbygninger Hulvad pr. Brørup 
En betydelig del af Aakjærs arbejdsfelt var avlsbygninger til landbrug.
Dette eksempel fra 1930 viser et markant udtryk og i øvrigt svinestald på 1 sal niveau.   
På et tidspunkt er der med blyant skitseret lidt på en port på den ellers så sirlige tegning.  

 

Langtofte Ribevej 52, Foldingbro 6650 Brørup 
Denne ejendom er opført i 1933 efter brand. Denne velproportionerede gård er i sin helhed, formodentlig den bedst bevarede ejendom fra Aakjærs hånd. De gule gesimser er et særpræg for egnen nord for kongeåen.
Ejendommen drives fortsat som landbrug og der er derfor sket en række mindre ændringer af særligt udlængerne.