L. P. Aakjærs øvrige huse

Af Anker Ravn Knudsen, arkitekt, Rødding

Skoler 

Rødding skole Rytterdam 9, 6630 Rødding
Blandt de første større projekter i området skal fremhæves den nye hovedbygning til Rødding skole fra 1912.

De meget smukke tegninger viser et varieret bygningsforløb med en stor detaljerigdom, særligt i murværket. Indgangspartiet mod nord har åbenbart ikke været færdigtegnet da facaderne skulle afleveres.
Det asymmetriske anlæg har træk af jugendstil og sønderjysk (nordslesvigsk) hjemstavnsstil, men leder også tanken hen på samtidige engelsk inspirerede bygninger.

Dover skole
Samme år opføres den lidt mindre Dover skole. Også her blev der arbejdet med detaljerne omkring indgangspartierne. 

Forretningsejendomme

Vestergade 13 Jels, 6630 Rødding
I 1924 opførtes i Jels en forretningsejendom for tømmerhandler Overbeck. Det meget bastante bygningsudtryk præges af barok detaljer på facadekvisten. De store butiksruder understreges af den fine opsprosning øverst. 

Sønderallé 4, Rødding
Samme år opførtes en lidt mindre forretningsejendom i Rødding. De 2 bygninger har en del fælles træk, bl.a. den barokt inspirerede facadekvist.
 

 

Hr M Hartmanns Biografteater i Rødding Vestergade 9, 6630 Rødding
Den meget fint komponerede hovedfacade på biografen fra 1927 trækker på mange elementer fra ”Bedre byggeskik”. Her har særligt de fremhævede hjørner og søjlemotivet omkring indgangen fået stor opmærksomhed.

Biografen var i drift uden større bygningsmæssige ændringer indtil for få år siden.
 

 

Marinus Hartmann, der i Vejen har været lærer på  Bakkely/Grønvangsskolen kom   under   Bedre  Byggeskik  udstillingen  med  dette  gamle  fotografi  af Rødding  Biograf,  som  hans  forældre  drev.  Billedet  er  taget,  da  der  var præmiere på en nationalsindet film - og  se dagens  udsmykning  med våben-skjold og masser af Dannebrog.  

Rødding Bank (nu Nordea) Østergade 1, 6630 Rødding
Efter en brand i Rødding Østerkro byggedes en række forretningsejendomme på den ryddede grund.
Bankbygningen fra 1928 viser med sin rustikkerede underfacade en hentydning til italiensk rennæsance, men er i hele sit udtryk i øvrigt ”Bedre byggeskik”.
En værdig konkurrent hovedbygningen til Frøs- og Kalvslund herreders sparekasse fra 1908, tegnet af Martin Nyrups tegnestue.
 


Rødding Andelsmejeris udvidelse 1928
Selvom der er tale om en udvidelse af en eksisterende mejeribygning, fremstår facaderne i udpræget ”Bedre byggeskik” stil med kvaderlisener og den karakteristiske høje gavlparti over skummesalen.
En mejeribestyrerbolig med tilsvarende stiltræk blev opført syd for mejeriet. Nu ligger kun boligen tilbage.

 

Hr mekaniker Schmidts stuehus i Rødding Nygade 2, 6630 Rødding
Denne bygning fra 1929 betagnes på tegningen som stuehus, men det må betegnes som en meget bred betegnelse. Der er tilsyneladende tale om en mekaniker/autoforhandler med udstilling under tag til den sidste nye bilmodel.
Der er som alle øvrige forretningsejendomme fra L. P. Aakjærs hånd, en lejlighed ovenpå forretningen, hvor der i dette tilfælde også er afsat plads til et (tjeneste) pigeværelse og et gæsteværelse i tagetagen.

 

Hr skomagermester S Hansens stuehus i Rødding Torvet 4, Rødding
I 1930 afsluttes rækken af forretningsejendomme på grunden efter Rødding østerkro med denne ejendom.  Forretningsfacaden blev aldrig udført som på tegningen, hvorimod den smukke bagfacade blev gennemført.