Niels Ebbesen Grue (1879-1938)

Lille Dalgaard

Opført omkring 1906

 Nybyggeri af stuehuset til familiens gård var formodentlig Niels Ebbesen Grues første opgave. Herunder ses han som nr. fem fra højre. Dernæst følger hans forældre, Dorthea og Ebbe Madsen samt hans søster Margrethe. Det er de få navne, der er noteret bagpå fotografiet. I nekrologer står, at Niels Ebbesen Grue kom af en af egnens stærke, gamle slægter. I billedet fornemmes lidt om arven. Både far og søn står stolt frem – den unge arkitekt lidt skødesløst/bohemeagtigt med hænderne i lommen.

Det høje stuehuset er strenge symmetrisk opbygget med den centrale fløjdør og fem korspost vinduer til hver side. De kaldes også dannebrogsvinduer, da posterne (delerne i rammen) både danner et kors og inddeler feltet som Dannebrog. Soklen er nu alvor, og ikke kun til pynt som på Peder Holden Hansens huse. Her er et solidt granitfundament og tre trin op til hoveddøren. De er tidstypiske forandringer i byggeriet, hvor indeklimaet bedres ved at gulvene hæves godt over jorden, og samtidig hæves loftshøjden.

Når man nærmede sig gården, har der på afstand været en tydelig kontrast mellem de pudsede, hvidkalkede vægge og det store, røde tegltag. Når man kom tættere på, viste det sig, at Grue spillede videre med kontrasten. I facaden blev det til modsætningen mellem de pudsede, hvidkalkede flader og bånd samt gesims, der træder frem i blankmur. Det vil sige, at detaljerne står i rå, ubehandlede røde mursten. Tidstypisk er det også, at der gøres mere ud af de dekorative effekter. Pæne, ensartede sten er brugt i buerne over vinduerne og kniplingsagtigt er der ’leget’ med de massive sten i mønsteret i gesimsen lige under taget. Grue har endog brugt elegant tilpassede mursten til markering af gårdens navn. Bemærk, hvordan han har ført materialespillet helt op til skorstenenes kontrast mellem de hvidkalkede flader og de vandrette blankmursbånd.

Traditionen tro har de fine stuer formodentlig ligget til højre for hovedindgangen, mens køkken, bryggers m.m. har ligget til venstre med den synlige sideindgang i gavlen.


 

I familiens eje findes dette gamle fotografi af Lille Dalgaard med sit gamle stuehus. Billedet menes at være taget omkring 1890