___________________________
1 I nekrolog den 22.1.1937 fremgår det, at Maren og Niels Ebbesen Grue var ”stærkt knyttet til Askov-Kredsen”. Også P.H. omtaler i sin nekrolog af 23.1.1937: ”Den Paavirkning, han i sin Ungdom kom ud for som Elev paa Askov Højskole, levede han stærkt i til sin Død, og selv om han ikke altid hørte til de meget talende, kom det glimtvis frem, hvad han mente at skylde sin Ungdoms Skole og dens Lærer.”