Peder Holden Hansens liv og levned

Uddannelse til snedker, murer og tømrer
Peder Holden Hansen blev født i 1812. Hans far var husmand, og selv kom han i lære som snedker, murer og tømrer. Han fik så vidt vides ikke nogen uddannelse indenfor arkitekturfaget som sådan, så evnen til at tegne facader, grundplaner og arkitekturdetaljer må han have  lært sig selv. Han fik sit svendebrev som 23-årig i 1835, og året efter giftede han sig med Birthe Marie Hansdatter. Parret boede på husmandsstedet Østerholm i Læborg sogn, og de fik sammen en søn og to døtre.

 

Østerholm. Ældre foto i Lokalhistorisk arkiv for Vejen Kommune.

 

Læborgvej 52, Bække. Nedrevet.  

Husmandsstedet  Østerholm, hvor  Holden  Hansen  boede  med  sin  familie 1836-1874.  Billedet viser  det  nye  stuehus,  som  Holden Hansen  opførte  i 1853. Huset er karakteristisk for Holden Hansens gårde  med den  symmetrisk placerede indgang med  klassicistiske pilastre  omkring, de regelmæssigt  placerede vinduer og det halvvalmede stråtag.   Den  buede  fronton  over  hoveddøren er usædvanlig, da Holden Hansen oftest byggede trekantede frontoner. Personerne  på  billedet er ukendte.

 

Karrieren som bygmester
I starten ernærede Holden Hansen sin familie som håndværker og landmand. Men efterhånden kom byggeriet til at udgøre hans hovedbeskæftigelse, og han kunne ansætte både landbrugssvende til at drive husmandsstedet og håndværkere til at hjælpe sig med byggeriet. Han byggede primært gårdanlæg, dvs. stuehuse og udbygninger. Hvor mange byggerier det blev til vides ikke præcist, men den seneste liste over tilskrivninger lavet i 1986 af arkitekt Steffen M. Søndergård, Askov,  tæller omkring 40.

I årene omkring 1860, hvor Holden Hansen var 48 år gammel og på højden af sin karriere, modtog Holden Hansen to opgaver, som må ses som en anerkendelse af hans kvalifikationer som bygmester. Godsejer Lautrup valgte ham til ombygningen af Estrup Hovedgård og sogneforstanderskabet i Vejen overdrog ham projekteringen af den nye skolebygning.

Omkring samme tid opnåede han også to betroede offentlige hverv. Han blev udnævnt til ”amtstaxationsmand” – dvs. at han skulle bistå branddirektøren ved tegninger af brandforsikringer, og han fik hverv som synsmand ved kirke- og præstegårdssyn. Disse to hverv beholdt han livet ud.

Estrup Hovedgaard. Hugo Matthiessen foto 1931. Nationalmuseet.

Esbjergvej 51, Malt. Fredet.

 

Holden Hansen  stod  for  ombygningen af  hovedbygningen på  Estrup Hovedgård i 1860-61.   Gavlene  blev   udformet  i  nyrenaissancestil  (vælske  gavle).   Det  var usædvanligt for Holden Hansen, men har sikkert været godsejerens ønske.

 

Alderdommen i Gødsvang
I 1874, 62 år gammel, flyttede Holden Hansen med sin kone til Gødsvang, hvor han købte og ombyggede et hus til sig selv.

 

Holden Hansens eget hus i Gødsvang. Ældre foto hos ejer.

Johnsgårdsvej 13, Gødsvang. Fredet.

 

Holden Hansens eget hus i Gødsvang  afviger  fra hans typiske byggerier. Han har  genbrugt nyrenaissancestilen fra  Estrup Hovedgård  til  frontonen  over hoveddøren og til gavlene.

På sine ældre dage trappede Holden Hansen ned for byggeriet og bistod mest som konsulent – og så arbejdede han med at snedkerere ligkister og støbe gravsten. Han døde i 1886, 74 år gammel, og han ligger begravet på Tistrup Kirkegård. Hans gravsten, som er udført af Niels Hansen Jacobsen, bærer indskriften:

”Bygmesteren til ære og minde for de mange skønne hjem han har bygget i Ribe Amt.”

Kristine Hoff