Ivar Bentsen og Askov
(1876-1943)

Med Bedre Byggeskik som afsæt for denne fokus på arkitekturen i den nye Vejen Kommune, er det oplagt at se, hvordan et par af bevægelsens hovedpersoner, P. V. Jensen-Klint (se særskilt afsnit) og Ivar Bentsen, var knyttet til egnen.

P. V. Jensen-Klint var som ganske ung på højskoleophold i Askov, og fik i 1897 til opgave at tegne Poul la Cours forsøgsmølle sammesteds. Lidt over et tiår senere, mere præcist i 1912, var begge arkitekterne i Vejen og omegn på et længere ophold. På billedhugger Niels Hansen Jacobsens anbefaling var de kommet for at lave opmålinger af Peder Holden Hansens fine gamle gårde (se særskilt afsnit).
Det viser sig, at også Ivar Bentsen havde en særlig tilknytning til Askov, idet møllebestyreren på forsøgsmøllen var hans bror, Gudmund.
På Kunstakademiets Bibioteks samling af arkitekturtegninger findes fine gamle fotos af det hus, som Ivar Bentsen tegnede til sin bror. Det står fortsat nabo til Poul la Cours mølle, men den fine spåntækket mølle er i mellem tiden nedbrændt.

Her følger nogle korte bemærkninger om Ivar Bentsen. De er sammenskrevet af specialisten på dette felt, Nina Dahlmann Olsen. Hun har lovet at skrive et par tekster til dette afsnit på hjemmesiden. De følger her i løbet af september:
Ivar Bentsen er især kendt for sine boligbyggerier, og for brug af mursten som et malerisk udtryksmiddel. Han fik sit virke i Holbæk og København. I Holbæk er underofficershusene på Bakkekammen de kendteste, og i København er rækkehusene Bakkehusene opført i samarbejde med Thorkild Henningsen berømte.

Ivar Bentsen var søn af bygmester Andreas Bentsen i Vallekilde. Siden sin barndom fik Ivar Bentsen gennem sin far kontakt til P.V. Jensen-Klint. Han blev både Ivar Bentsens lærermester og store forbillede og efter sit andet ægteskab hans svigerfar.
Både P.V. Jensen-Klint og Ivar Bentsen fik stor betydning for Landsforeningen Bedre Byggeskik. De var begge optaget af at gøre den egnsprægede byggeskik til forbillede for det nye byggeri. Herunder var de optaget af Peder Holden Hansens bygninger, som Ivar Bentsen skrev en artikel om.

Ivar Bentsen forlod i sin tid undervisningen på Kunstakademiets Arkitektskole og var medlem af Den fri Architektforening. Han underviste på faderens håndværkerskole i Vallekilde, men oprettede sin egen Bygmesterskole i Holbæk. Han blev professor ved Kunstakademiets Arkitektskole i 1923.
På Bygmesterskolen fik Ivar Bentsen mange elever fra hele landet, heriblandt murermester Peter Nicolajsen, som på Lemvigegnen opførte bygninger efter inspiration fra Ivar Bentsen og efter tegninger fra Bedre Byggeskiks tegnehjælp.

En anden opgave, som Ivar Bentsen løste i Askov var en omarbejdelse af facaden til Askov Nedergaard, som arkitekten bag på billedet har kaldet: Boesens gård, Askov 1915.

I anledningen af udstillingen Bedre Byggeskik og meget, meget mere, Huse i den nye Vejen Kommune, har medlemmer af Vejen fotoklub lavet en billedserie, heriblandt Henning Rasmussen som har fotograferet Askov Nedergård og Møllebestyrer Gudmund Bentsens Hus i Askov.
Klik her for at se billedserien