Stuehusets  haveside  før restau-rering: Trekantgavlens  vindue er oprindeligt, men alle  øvrige vinduer -  og havedøren  - har fået forkert udformede afløsere.    Desuden  har trekantgavlen mis-tet sin vandrette gesims. SMSfot.

 

Efter nedtagningen af skifertaget  blev bræddeunderlaget for det op-rindelige tagpaptag  istandsat og   genanvendt som underlag for et nyt lag tagpap, der danner undertag for vingetagstenene SMSfot.

 

Frem

Tilbage