Stuehusets  haveside  før restaurering: Trekantgavlens  vindue  er  oprindeligt, men  alle   øvrige  vinduer -   og  have-døren  -  har fået forkert udformede af-løsere.    Desuden   har  trekantgavlen mistet sin vandrette gesims. SMSfot.

 

Efter nedtagningen af skifertaget  blev bræddeunderlaget  for  det  oprindelige  tagpaptag   istandsat  og   genanvendt som underlag for et nyt lag tagpap, der danner undertag  for   vingetagstenene SMSfot.

 

Frem

Tilbage