Stuehusets   gårdside  efter   restaure-ring:  Tagdækningen med røde  vinge-tegl er valgt i stedet for den oprindelige tagpapdækning, der hurtigt  ville  blive  grøn  af  alger.  Der  er  igen  tre  skor-stenspiber på  taget, og de nye  vindu-er er  udført  som kopier vinduer er ud-ført som kopier af de oprindelige, men med  koblede  rammer.    Den  støbte  "kasse"  langs  fundamentet  er   fjer-net, og soklen  er understøbt. SMSfot.


Det  sekundære  kifertag var i gavlene afsluttet af vindskeder - en helt forkert udformning  på  et  hus som dette. Det samme  gælder  den  støbte  "kasse " fra midten af 1920erne . SMSfot.


Vinduet i trekantgavlen er oprindeligt. Udformningen   af   den    nye   dør  og dens  overvindue  er  baseret på Peder Holden  Hansens   hyppigst   anvendte typer. SMSfot.

 

 

Frem

Tilbage