Stuehusets  gårdside efter restaurering: Tagdækningen med røde vingetegl er valgt i stedet for den oprindelige tagpapdækning, der hurtigt ville blive grøn af 
alger.  Der er igen tre skorstenspiber på taget, og de nye  vinduer er udført som kopier vinduer er udført som kopier af de oprindelige, men med koblede rammer.    Den støbte "kasse"  langs  fundamentet  er   fjernet, og soklen er understøbt. SMSfot.


Det  sekundære  kifertag var i gavlene afsluttet af vindskeder - en helt forkert udformning  på  et  hus som dette. Det samme  gælder  den  støbte  "kasse " fra midten af 1920erne . SMSfot.


Vinduet i trekantgavlen er oprindeligt. Udformningen   af   den    nye   dør  og dens  overvindue  er  baseret på Peder Holden  Hansens   hyppigst   anvendte typer. SMSfot.

 

 

Frem

Tilbage