I denne optagelse af facadens midterparti ses gårdspladsens stenbelægning, og der er blade på træerne. Tydeligt ses træværkets krydsende diagonalbånd i overvinduet ved døren. I det halvovale vindue over døren ses det mønster, som Steffen Søndergaard omtaler og ligner med det i Vonsild Kirke. Midt over døren ses den optrukne slutsten. Den har fået følgeskab af to porcelænshætter til den indlagte strøm. Med respekt for facadens symmetri er også de placeret pænt i forhold til midteraksen. Personen til højre er formodentlig en af Hansen Jacobsens niecer, en af hans søster Marens døtre, der blev hans nærmeste slægtninge, da han ikke selv fik nogen efterkommere.

Tilbage         Frem

Tilbage til Gaarden