Bygmester Peder Holden Hansen
og foreningen Bedre Byggeskik


Arkitekt Ivar Bentsen fra foreningen Bedre Byggeskik var den første der arbejdede med at kortlægge Bygmester Peder Holden Hansens byggerier. Det startede med at Bentsen og P.V.Jensen-Klint i 1912 afholdt et ”Maalerkursus” på Vejen egnen, hvor de opmålte en del af Holden Hansens gårde. Samme år udgav Bentsen en artikel om Holden Hansen i tidsskriftet ”Architechten”. Opmålingerne blev udgivet i 1917. Den seneste og mest omfattende bog om Holden Hansen er skrevet af arkitekt Steffen M. Søndergaard i 1986.
Peder Holden Hansen er mester for en række gårde og huse på Vejen egnen opført i perioden 1835 - 1886. Hvor mange vides ikke helt bestemt. I nogle tilfælde findes hans signerede tegninger endnu, men oftest er husene tilskrevet ham på grundlag af arkitektoniske ligheder.
Holden Hansens bygninger fik en varig betydning i Bedre Byggeskiks syn på materialer og særligt proportioner.

 


Peder Holden Hansens liv og levned 

 

John Richters tekst om Peder Holden Hansen 

 

Ivar Bentsens tekst om Peder Holden Hansen 

 

Peder Holden Hansens
bygninger