Stuehusets  gårdside før  restaurering: Huset   har  skifertag   og  mangler  to skorstenspiber. Trappevangerne og de fleste   vinduer   er   klodsede  efterligninger af de oprindelige. Huset skæmmes desuden af  den  støbte  "kasse" langs soklen. SMSfot.Indgangspartiet under istandsættelse. Trekantgavlens  gesimser  får  trukket nye  profiler, og   trappen  har fået nye, krumme vanger med granitafdækning. SMSfot.

 

Frem

Tilbage