Stuehusets  gårdside før  restaurering: Huset   har  skifertag   og  mangler  to skorstenspiber. Trappevangerne og de fleste   vinduer   er   klodsede  efterlig-ninger af de oprindelige. Huset skæm-mes desuden af  den  støbte  "kasse" langs soklen. SMSfot.Indgangspartiet under istandsættelse. Trekantgavlens  gesimser  får  trukket nye  profiler, og   trappen  har fået nye, krumme vanger med granitafdækning. SMSfot.

 

Frem

Tilbage