Henrik Johansen  (1878-1948)


Henrik Johansen
Liv og Levned


 
Beretning


 
Forord til hæfte
om konkurrencen 

Bygninger til en Brugsstørrelse paa 30 - 40 haBygninger til en Brugsstørrelse paa 30 — 40 ha

 

Landbrugets bygninger